Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

24. juni 2016

Høringsfrist 31.08.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Eikeland | Jus og arbeidsliv