Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

22. desember 2016

Høringsfrist 15.02.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv