Høring - Forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

21. desember 2016

Høringsfrist 27.01.2017

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet.

Departementet mener at kriterier for tildelingen av behandlingsreise og saksbehandlingen av søknadene bør reguleres i forskrift. Forslaget til forskrift regulerer også retten til å få dekket utgifter til ledsager.

Behandlingsreiser til utlandet er et diagnosespesifikt behandlingstilbud i varmt og solrikt klima, men pasienter som har en diagnose som omfattes av ordningen har ikke krav på å få tildelt en behandlingsreise. Tildelingen skjer innen rammen av de økonomiske ressursene som er satt av til formålet på statsbudsjettet. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper, men i høringsnotatet foreslås det ikke endringer i pasientgruppene som omfattes av ordningen. Dette spørsmålet vil vurderes i forbindelse med de enkelte års budsjetter.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv