Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

18. januar 2016

Høringsfrist 21.03.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling