Høring- forslag til ny lov om statens ansatte

05. april 2016

Høringsfrist 23.05.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente A. Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv