Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

17. juni 2016

Høringsfrist 12.08.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling