Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

17. juni 2016

Høringsfrist 12.08.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling