Høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova)

04. november 2016

Høringsfrist 20.12.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv