Høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

16. mars 2016

Høringsfrist 28.04.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling