Høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

16. mars 2016

Høringsfrist 28.04.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling