Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

21. januar 2016

Høringsfrist 03.02.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling.

Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser som viser at helse- og omsorgstjenesten ikke har en felles forståelse av hvordan tjenestebasert adressering skal benyttes i praksis. De har derfor funnet det nødvendig å gjennomføre en prosess for å få på plass en standard med krav til tjenestebasert adressering. Målgruppen for dokumentet er IT-leverandører i helse- og omsorgstjenesten, IT-personell og systemansvarlige som utvikler eller arbeider med løsninger og systemer knyttet til elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Standarden beskriver også kort om hvordan man kan oppgi ansvarlig helsepersonell, ansvarlig enhet og kontaktpersoner- og enheter.  

På grunnlag av uttalelser som mottas i høringen, vil det bli utarbeidet en revidert versjon av standarden.  

Legeforeningen ser at forslaget får konsekvenser for alle virksomheter både faglig og organisatorisk, blant annet fordi Helsedirektoratet tar sikte på å foreslå at Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer denne versjonen av standarden i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten, slik at standarden blir obligatorisk for alle virksomheter som sender og/eller mottar elektroniske meldinger som nevnt i denne forskriften.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling