Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

21. januar 2016

Høringsfrist 03.02.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling