Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

21. januar 2016

Høringsfrist 03.02.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling