Høring - Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

07. desember 2016

Høringsfrist 30.01.2017

Fristen er utløpt

For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be Legeforeningens foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og forslag til aktuelle saker.

På landsstyremøtet 2015 ble det derfor besluttet at sentralstyret i skulle drøfte hvilke saker de mener bør behandles på landsstyremøtet, og deretter sende dette ut til organisasjonsleddene for å få deres synspunkter. Sentralstyret foreslår følgende tema på den helsepolitisk debatten: På tilliten løs. Foran stortingsvalget: Er vi på full fart mot et todelt helsevesen? Sentralstyret foreslår videre følgende tema under sak 9 Aktuelle tema:

Sak 9.1 Styrket primærhelsetjeneste

Sak 9.2. Arbeidslivsdebatt: Sammen er vi sterke

Sak 9.3. Organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen

Sak 9.4. Styringssystemer i sykehus

Legeforeningens landsstyremøte 2017 avholdes 30.5 – 1. 6 2017 i Ålesund.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse av den helsepolitiske debatten og de aktuelle temaene.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet | Samfunnspolitisk avdeling