Høring - Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

07. desember 2016

Høringsfrist 30.01.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet | Samfunnspolitisk avdeling