Høring – Landsstyresak - fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2019

29. november 2016

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Sentralstyret vedtok i møte 11.10.2016 å sette i gang prosess for å finne medarrangør for landsstyremøte i 2019.

Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år søkes en medarrangør. Av Legeforeningens lover § 3-1-2 (1) fremgår at Landsstyret holder møte hvert år innen utgangen av mai måned. I 2019 er det offentlig fridag torsdag 30.5, slik at denne uken neppe er aktuell for møtet. Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør. Det anbefales at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 3.6 - torsdag 5.6.2019.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli | Generalsekretærens stab