Høring – Landsstyresak - fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2019

29. november 2016

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab