Mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk

23. august 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Direktoratet for e-helse har sendt på høring utkast til mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk.

Direktoratet for e-helse har ansvar for forvaltning av nasjonale helsefaglige kodeverk. For å sikre at kodeverkene er relevante og brukervennlige, etablerer Direktoratet for e-helse faglige referansegrupper som skal gi direktoratet faglige råd i fagområdene som kodeverkene omfatter. Mandatet dekker fagområdene for de helsefaglige kodeverkene ICD 10, NCSP, NCRP, NCMP, ICPC-2, ICF samt kodeverk for BUP.

Direktoratet sender nå på høring et utkast til mandat som beskriver oppgaver og ansvar for de faglige referansegruppene og sammensetning av de faglige referansegruppene. Sekretariatet ber om innspill på om foreningene mener mandatet og sammensetningen av de faglige referansegruppene vil ivareta kodeverkenes kliniske formål.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling