Mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk

23. august 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling