Høring - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT

20. september 2016

Høringsfrist 24.10.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling