Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

29. februar 2016

Høringsfrist 06.05.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling