Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose (MS)

02. desember 2016

Høringsfrist 02.01.2017

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet inviterer til faglige innspill til revidert Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose.

Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen ble sist revidert av Helsedirektoratet i november 2011. Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger knyttet til retningslinjens faglige innhold, brukervennlighet og avgrensninger.

Den reviderte retningslinjen er tilgjengelig på Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/horinger/multippel-sklerose  

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling