Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

21. desember 2016

Høringsfrist 27.01.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet ber om innspill på Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Helsedirektoratet har fått et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som omhandler NCD-strategien. Strategien har et overordnet mål om at man i Norge skal redusere for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft med 25 prosent innen 2025. I oppdraget fra departementet inngår en revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Målgruppen for retningslinjen er autorisert helsepersonell som kommer i kontakt med og behandler pasienter med hjerte- og karsykdom.

Direktoratet ber om tilbakemeldinger på det faglige innholdet. Det ønskes også tilbakemelding på om anbefalingene er tydelige, om de har mangler eller om de kan mistolkes. Direktoratet ber om forslag til tydeliggjøring, dersom det ansees for å være behov for dette. Utover dette ber direktoratet også om forslag til tiltak som bør iverksettes for å sikre at retningslinjen tas i bruk i tjenestene.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling