Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

21. desember 2016

Høringsfrist 27.01.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling