Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

21. desember 2016

Høringsfrist 27.01.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling