Høring - Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade

31. oktober 2016

Høringsfrist 20.12.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen Medisinsk fagavdeling