Høring - Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen

11. februar 2016

Høringsfrist 30.03.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling