Høring - Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser

05. oktober 2016

Høringsfrist 15.11.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling