Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år)

16. mars 2016

Høringsfrist 05.04.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år).

Om retningslinjen: Målet har vært å utforme en retningslinje som skal sikre at små barn med hørselstap blir testet optimalt og dermed får tilgang til auditiv stimulering tidlig nok til at talespråkutviklingen kan komme raskt i gang. Retningslinjen gir til sammen 27 anbefalinger.

Oppdraget skulle omfatte «små barn med hørselstap», og ifølge Hdir har det vært naturlig også å inkludere de barna som av forskjellige grunner vil passere som hørende i hørselsscreeningen for nyfødte, men allikevel vil kunne ende opp i gruppen med barn med hørselstap i alderen 0–3 år. Det vil si at barn med økt risiko for å utvikle hørselstap i tidlig alder også er tatt med i retningslinjen.

Utkastet til retningslinje er ifølge Hdir laget av en tverrfaglig arbeidsgruppe, geografisk jevnt fordelt og faglig forankret i hørselssentraler som utreder og behandler små barn.

Les om høringen: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-og-oppfolging-av-horsel-hos-sma-barn-03-ar

Saksbehandler

Sverre Lerum Medisinsk fagavdeling