Høring - Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet

05. oktober 2016

Høringsfrist 15.11.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling