Høring - Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten

17. mars 2016

Høringsfrist 02.05.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Luftambulansetjenesten ANS om nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten.

Om høringen: Blant de oppgaver som utføres av luftambulansetjenesten, er transport av syke nyfødte i transportkuvøse. Enkelte steder i landet utføres transportene av «kuvøseteam» fra sykehusenes neonatalseksjoner, mens de fleste transportene utføres av luftambulansetjenestens ordinære helsepersonell. Det er totalt ni fagmiljøer som utfører de om lag 250 oppdragene årlig. Disse oppdragene spenner over alle alvorlighets- og vanskelighetsgrader. En utfordring er ifølge Luftambulansetjenesten at oppdragsmengden er svært ujevnt fordelt mellom basene. Enkelte luftambulansemiljøer har under 10 kuvøseoppdrag pr. år. Det innebærer at ansvarlig lege i gjennomsnitt utfører mindre enn ett oppdrag årlig. Dette utløser et behov for å kompensere manglende oppdragsmengde med særlige tiltak innen kompetansekrav, opplæring og trening.

På bakgrunn av ovennevnte utfordringer nedsatte Luftambulansetjenesten ANS en arbeidsgruppe som har utarbeidet et utkast til en nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten. Arbeidsgruppen har bestått av neonatologer, anestesileger og flysykepleiere, alle med omfattende erfaring innen kuvøsetransporter i luftambulanse. Hensikten er at standarden skal vedtas som en anbefalt norm i Luftambulansetjenesten ANS’ styrende organer for deretter å bli benyttet i helseforetakene.

Les også høringsbrevet fra Luftambulansetjenesten.

Saksbehandler

Sverre Lerum | Medisinsk fagavdeling