Høring - Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten

17. mars 2016

Høringsfrist 02.05.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sverre Lerum Medisinsk fagavdeling