Høring - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

05. april 2016

Høringsfrist 25.04.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten.

Om høringen: Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet utkast til nasjonal strategi for persontilpasset medisin. I Norge i dag er persontilpasset medisin allerede tatt i klinisk bruk på enkelte områder, hovedsakelig innen spesialisthelsetjenesten. Ifølge Helsedirektoratet er det imidlertid lokale og regionale forskjeller i kompetanse og teknologiløsninger, noe som medfører ulikheter i tilbudet til pasientene. Feltet blir i stor grad drevet av forskning og teknologiutvikling. Dette gir både muligheter og utfordringer for helsetjenesten. Overordnet målsetning for strategien er derfor en nasjonal samordnet utvikling og implementering i helsetjenesten. Strategien peker på områdene kompetanse og informasjon, normering, helseregistre, IKT og forskning og innovasjon. Innen hvert område gis det anbefalinger for å videreutvikle feltet.

Les om høringen: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-strategi-for-persontilpasset-medisin-i-helsetjenesten

Helsedirektoratet jobber etter stramme frister fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vi beklager den knappe fristen, men håper dere likevel får sendt inn deres innspill i henhold til den oppsatte fristen.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling