Høring - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

05. april 2016

Høringsfrist 25.04.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling