Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

24. november 2016

Høringsfrist 20.01.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv