Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

24. november 2016

Høringsfrist 20.01.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv