Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

12. desember 2016

Høringsfrist 27.01.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv