Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering

08. februar 2016

Høringsfrist 16.03.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen sender med dette en rapport om medisinsk grunnutdanning på høring i Legeforeningens organisasjon.

Vi ber om organisasjonsleddenes kommentarer og synspunkter på rapporten, og ber høringsinstansene spesielt kommentere problemstillingene som er skissert i høringsbrevet.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling