Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering

08. februar 2016

Høringsfrist 16.03.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling