Høring – Retningslinjer til utelukkelser etter straffegjennomføringsloven § 37

05. oktober 2016

Høringsfrist 20.10.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling