Høring – Retningslinjer til utelukkelser etter straffegjennomføringsloven § 37

05. oktober 2016

Høringsfrist 20.10.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling