Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

16. juni 2016

Høringsfrist 02.09.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen Medisinsk Fagavdeling