Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

04. november 2016

Høringsfrist 20.12.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling