Høring - Utvalg om innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill

04. mai 2016

Høringsfrist 19.05.2016

Fristen er utløpt

Akademikerne har mottatt invitasjon til å gi skriftlig innspill til et utvalgt som utreder innvandringens konsekvenser. De ber om tilbakemeldinger fra Akademikernes medlemsforeninger.

Om høringen og utvalget: Utvalget skal se på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av innvandring og konsekvenser for samhold og tillit. De skal også se på forholdet mellom innvandring og velferdsordninger, og konsekvenser for norsk økonomi. Utvalget skal skissere strategier for hvordan Norge kan møte utfordringer knyttet til fortsatt høy innvandring.  

Les mer om utvalget: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-utrede-langsiktige-konsekvenser-av-hoy-innvandring/id2468451/  

Sekretariatet ønsker særlig tilbakemelding på følgende spørsmål:

1)      Hva slags erfaringer har foreningene med økt innvandring og betydningen for helsetjenesten?

2)      Hva slags konsekvenser vil økt innvandring ha for helsetjenesten i tiden som kommer – hvilke grep vil være nødvendige for å svare ut dette?  

Fristen er dessverre knapp. Akademikerne må ha Legeforeningens innspill senest 28. mai.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling