Høring - Utvalg om innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill

04. mai 2016

Høringsfrist 19.05.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling