Høring - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

22. juni 2016

Høringsfrist 02.09.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling