Høring – "Vekt på forskningskvalitet - En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator"

05. desember 2016

Høringsfrist 31.01.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling