Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

07. juni 2016

Høringsfrist 12.08.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Om høringen: De nye anbefalingene i kapitlet er i tillegg basert på ny epidemiologisk og demografisk kunnskap, samt ny kunnskap om etiologi og behandling av svangerskapsdiabetes. Det har i de siste 10-15 årene vært en økning i både alder og vekt (BMI) hos gravide.

Økningen i fedme og svangerskapsdiabetes er ifølge Hdir bekymringsfull, også fordi disse tilstandene gir økt risiko for fedme og diabetes i neste generasjon.  I revisjonen er det også lagt vekt på forebyggende tiltak. Dette er ifølge Hdir i tråd med endringer i folkehelselovgivningen, ny kommunehelselov, Samhandlingsreformen, strategi for innvandreres helse og strategi for ikke-smittsomme sykdommer.

Målgruppene for retningslinjen er:

  • Fastleger og annet helsepersonell ansatt i kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Spesialisthelsetjenesten, ettersom hoveddelen av behandlingen og oppfølgingen av
    kvinner med svangerskapsdiabetes er en spesialistoppgave
  • Beslutningstakere i helsevesenet både kommunalt og regionalt

Revisjonen har lagt vekt på å beskrive henvisnings- og samhandlingsrutiner med spesialisthelsetjenesten med den hensikt å styrke kompetansen hos fastleger (og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten som har oppfølgingsansvar for de gravide) og gi dem trygghet til å håndtere de gravide med risiko for uheldige svangerskapsutfall. Legeforeningen ønsker tilbakemelding på om retningslinjene svarer på dette.

Høringsutkastet: (direktelenke)
http://www.magicapp.org/public/guideline/mL65Yj 
Utskriftsvennlig versjon av veilederen er ennå ikke ferdigutviklet. Helsedirektoratet oppfordrer alle til å lese den elektronisk, fortrinnsvis i nettleser Chrome (noe ustabilt i Internet Explorer (v.8 og 9)). Det elektroniske formatet og brukervennligheten av denne er også noe Helsedirektoratet ønsker innspill på. .

Les om høringen: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsdiabetes#omfang,-avgrensning-og-målgrupper- 

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling