Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

07. juni 2016

Høringsfrist 12.08.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling