Invitasjon til høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

27. april 2016

Høringsfrist 30.05.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling