Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

04. mai 2017

Høringsfrist 01.06.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Just Haffeld Juridisk avdeling