Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

04. mai 2017

Høringsfrist 01.06.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Just Haffeld Juridisk avdeling