Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten

06. april 2017

Høringsfrist 05.06.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sverre Vigeland Lerum | Medisinsk fagavdeling