Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

03. april 2017

Høringsfrist 30.05.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling