Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

15. september 2017

Høringsfrist 23.10.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sigrid Rød | Medisinsk fagavdeling