Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

15. september 2017

Høringsfrist 23.10.2017

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Bestemmelsen skal inneholde en definisjon av habilitering og rehabilitering.

Tiltaket er en oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for perioden 2017-2019. Departementet skriver at formålet med forslaget er å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habilitering- og rehabiliteringstilbudet. I tillegg skal definisjonen fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet, og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp.

Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering - Regjeringen.no (Ekstern lenke.)

Saksbehandler

Sigrid Rød | Medisinsk fagavdeling