Endring i vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten

11. september 2017

Høringsfrist 01.10.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Just Haffeld Avdeling for jus og arbeidsliv